امور فارغ التحصیلان

ضوابط و نحوه تسویه حساب , صدور گواهی های فراغت از تحصیل ( موقت پایان ریز نمرات ) وادامه تحصیل

            1- نحوه انجام تسویه حساب بعد از گذراندن کلیه واحدها:

   دانشجویان با توجه به سال ورودی و در صورت ثبت نمره قبولی کلیه واحد های درسی ( مطابق جدول شماره 1) در رایانه می توانند به صورت حضوری جهت انجام تسویه حساب نوبت اخذ نمایند . ( مشخصات : نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته دوره ورودی ) .

                بدیهی است برای انجام امور نهایی فراغت از تحصیل ، حضور دانشجوی ذینفع در واحدآموزش دانشکده ضروری است .

 

جدول شماره1       ( pdf )     (word)

   2-نحوه صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات :

                با ارایه اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و با مراجعه حضوری ( در صورت اخذ وام با صدور دفترچه اقساط یا پرداخت نقدی ) نسبت به صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات اقدام خواهد شد .

                لازم به ذکر است دانشجویان روزانه پس از دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات باید به اداره کاریابی محل اقامت مراجعه و جهت کاریابی ثبت نام نمایند تا در آینده برای آزاد سازی مدارک خود با مشکل مواجه نگردند .

   3- نحوه صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات ( فارغ التحصیلان روزانه، شبانه و متعهدین خدمت به آموزش و پرورش ) .

   1-3- نحوه صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات دانشجویان روزانه :

 با ارایه کارت پایان خدمت ، اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات و در صورت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه ، ارایه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان ، ارایه نامه از اداره کار مبنی بر عدم کاریابی ( بعد از مدت یکسال از صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و ثبت نام در اداره کار) یا ارایه نامه اشتغال به کار همراه با نامه اداره بیمه به مدت زمان استفاده از آموزش رایگان ( مدت زمان خدمت وظیفه عمومی اگر بعد از فارغ التحصیلی باشد از مدت زمان استفاده از آموزش رایگان کسر می گردد .

     2-3- نحوه صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات دانشجویان شبانه :

          با ارایه کارت پایان خدمت ، اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات و در صورت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه ، ارایه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان امکان پذیر خواهد بود .

          3-3- نحوه صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات دانشجویان متعهد خدمت به آموزش و پرورش :

        ارایه نامه ای از آموزش و پرورش مبنی بر اتمام تعهد دبیری و فرم 502 تایید شده که نشان دهنده اتمام تعهد دبیری باشد .

       4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصیل ( فارغ التحصیلان روزانه ، شبانه و متعهدین خدمت به آموزش و پرورش ) .

         1-4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصیل دانشجویان روزانه و شبانه :

       دانشجویان فارغ التحصیل پس از قبولی در آزمون و در زمان ثبت نام ، معرفی نامه یا گواهی فراغت از تحصیل (اعلام اتمام معافیت تحصیلی) را به دانشگاه آزاد یا سراسری تسلیم می نمایند ، که در صورت درخواست دانشگاه سایر مدارک مورد نیاز برابر ضوابط ارسال می گردد .

      لازم به ذکر است دانشجویان روزانه جهت ادامه تحصیل باید یا مشمول بند 1-3 بوده و یا مطابق فرم شماره یک تعهد بسپارند . در غیر این صورت ارسال مدارک به دانشگاه محل تحصیل میسر نخواهد بود ( فقط ادامه تحصیل در دانشگاههای دولتی به صورت روزانه نیاز به تعهد ندارد)

       2-4- نحوه ارسال مدارک جهت ادامه تحصیل دانشجویان تعهد دبیری :

الف ) در صورت درخواست دانشگاه محل تحصیل و با ارایه نامه ای از آموزش و پرورش محل خدمت مبنی بر بلامانع بودن ارسال مدارک ، مدارک مورد نیاز به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد .

ب) در صورتی که ذینفع متقاضی ماموریت تحصیلی باشد علاوه بر ارایه نامه از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود ، تصویر تعهد محضری وی نیز باید به این دانشکده ارسال گردد تا در صورت درخواست دانشگاه مقصد نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام شود .

 

فرم شماره 1       (pdf)      (word)

باسمه تعالی

توجه : این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی بصورت سند محضری تنظیم شود.                    فرم شماره یک

اینجانب                                         فرزند                            دارای شماره شناسنامه                      صادره از                            متولد

دانشجو / فارغ التحصیل سال                      رشته                                            ساکن

که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریز نمرات تحصیلی دارم ، متعهد می شوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد می شوم پس از انجام تحصیلات یا هر گاه که وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقتضی بداند طبق مفاد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 و مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب است در داخل کشور  خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شهریه و کمکهای دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم . تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارت وارده غیر قابل اعتراض و موجب تقاضای صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود . دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خود را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است و نیز حاضر گردید                                      خانم / آقای                                             فرزند                          دارای شماره شناسنامه                                صادره از                شغل 

 ساکن                                             و اقرار نمود علاوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و لتزم می شوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خسارتی که به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وارد شود برآیم و همچنین در صورتیکه دانشجوی مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی های او را به هر میزانی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین کند بدون هیچگونه عذری پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی مجاز و محق می باشد برا ی وصول کلیه وجوه مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضای صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب خود و خسارت وارده را از کلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول اینجانب استیفاء نماید و به هر تقدیر تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی نسبت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کمیت و میزان بدهی دانشجو و خسارت وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود . تعهد امضاء کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند به هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرایی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نمایند . /339

 

محل امضاء دانشجو

محل امضاء ضامن

 

آدرس :   صومعه سرا - ميدان ولي عصر (عج) - خيابان بهشت زينبيه -دانشکده تربيت دبير فني صومعه سرا

   تلفن : 4-8223-0182                                                          فاکس :  3227019-0182

Copyright©1385
aminisoft@gmail.com